کشتی فرنگی

شروع بهره برداری مجدد از خانه کشتی شماره یک با اردوی آزادکاران، تامین بودجه از سوی بخش خصوصی

به نظر می رسد روز 6 اسفند همزمان با شروع دور جدید تمرینات تیم کشتی آزاد، خانه کشتی شماره یک بعد از بازسازی و مرمت، مورد بهره برداری مجدد قرار خواهد گرفت.

15 اسفند 1398

ابهام در اعزام فرنگی کاران منتخب به تورنمنت ایتالیا

به گزارش خبرنگاران، تورنمنت بین المللی کشتی آزاد و فرنگی ایتالیا به عنوان یکی از میادین طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی طی روزهای 25 تا 28 دی ماه در شهر رم برگزار می گردد. کارد فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران هم تصمیم گرفتند چهار آزادکار و چهار...

30 آذر 1398

گزارش خبرنگار اعزامی خبرنگاران از اندونزی، گیل نیرنگ: قضاوت داور کره ای طبیعی نبود

مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: در کشتی علی اکبر حیدری با حریف کره ای داور به طور طبیعی قضاوت نکرد و با تذکر و اخطارهای نابجا کشتی را از روال عادی خارج کرد.

17 آذر 1398