مشورتی به دولت آقای روحانی، برای حفظ برجام از برجام دل بکنید

به گزارش عکس پارسی، در ماه های بعد از خروج آمریکا از برجام، عیان شد که دولت های اروپایی ها غیر از لفاظی های کلامی و راه اندازی قوانین و سازوکارهای جورواجوری که صرفاً کارکرد نمادین دارند، راهبرد واقعی برای اجرایی کردن تعهدات خود و تأمین عواید ایران ندارند.

مشورتی به دولت آقای روحانی، برای حفظ برجام از برجام دل بکنید

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، اکنون در پرتو مرور مواضع اروپایی ها در یک سال گذشته از هر زمان دیگر عیان تر است که قوانین مسدودساز تحریمی، سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری اروپا در ایران، درخواست معافیت های تحریمی برای شرکت های اروپایی حاضر در ایران و این اواخر اینستکس (ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری) و غیره صرفاً وعده هایی بوده اند که اروپایی ها برای اتلاف وقت مدتی بر سر آن موج های پرفشار تبلیغاتی-رسانه ای به راه انداخته اند، اما در نهایت، در بهترین حالت به برداشتن گام هایی نمادین و نمایشی با ادعای تلاش برای تضمین منافع ایران در برجام و حفظ این توافق برداشته شده و بعداً به بوته فراموشی سپرده اند.

تنها بعد از اقدامات ایران از اردیبهشت ماه سال جاری در کاستن از تعهدات برجامی خود بوده که کشورهای اروپایی متوجه شده اند که جز با اعطای امتیازهای واقعی و تأمین عواید اقتصادی برای ایران نمی توان امیدی به حفظ برجام برداشت و به همین سبب برای طراحی بسته های تشویقی ملموس و عملی به تکاپو افتاده اند.

با این حال، کشورهای غربی همزمان با این عقب نشینی ها در تلاش برای مطرح کردن و جا انداختن روایتی ناقص و بریده از حوادث پیرامون برجام هستند که در صورت پذیرش آن از سوی ایران، برای آنها نیاز به عقب نشینی های بعدی و عمل واقعی به تعهداتشان را می کاهد، و به عبارت دیگر، آنها را به دوران پرآرامش قبل از اردیبهشت 98 برگرداند که بدون دادن هیچ امتیاز از موهبت پایبندی کامل ایران به برجام برخوردار باشند.

روایتی که غربی ها ساختمان استدلال ها و بسته های پیشنهادی خود را بر آن بنا می نهند در یک سانسور خودخواسته، فصل نخست از حوادث پیرامون برجام یعنی اصل لزوم پایبندی آنها به تعهدات برجامی را حذف و صورت بندی مسئله را از این قسمت آغاز می کند که ایران در شرایط فشار قرار گرفته و لازم است برای خروج از این وضعیت وارد مذاکره ای دیگر شده و امتیازی بدهد و امتیازی بگیرد. به عبارتی آنها می خواهند برجام دومی آغاز کنند که در آن به ازای این که به ایران امتیازی که پیشتر نسبت به آن تعهد داده بودند را واگذار کنند، ایران را متعهد به مواردی کنند که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بطور علنی بر آن تاکید کرده است.

نگاهی به طرح پیشنهادی که اخیراً فرانسه برای حفظ برجام مطرح کرده موید چنین نگاهی است؛ در بسته پیشنهادی پاریس یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به عنوان امتیازی که قرار است به ایران داده شود در نظر گرفته شده اما در ازای آن انتظاراتی فراتر از آن چه در متن برجام آمده مطرح شده و اروپایی ها مثلاً گفته اند انتظار دارند امنیت در خلیج فارس تأمین شود و باب مذاکرات بر سر امنیت منطقه ای و برجام پسا2025 باز شود. تفسیر تن دادن به این روند در معنی واقعگرایانه تر، به معنی به کرسی نشستن همان خواسته های دولت ترامپ است.

همان طور که گفتیم چنین طرح هایی بر اساس روایتی غیرکامل و یا روایت از پله دوم به برجام مطرح می شوند؛ پله اول و بخشی که در روایت طرف اروپایی حذف شده این است که ایران بندهای برجام را مو به مو اجرا کرده و حتی بعد از خروج آمریکا از توافق، یک سال هم به اروپایی هایی که به ایران وعده جبران خساراتِ ناشی از خروج آمریکا را می دادند فرصت داده به وعده هایشان عمل کنند؛ یعنی ایران برای نشان دادن حسن نیت یک سال هم برجام را بدون عایدی اقتصادی از این توافق به صورت تمام و کمال اجرا کرده، حال آن که طبق بندهای 26، 36 و 37 توافق از همان زمان بعد از خروج آمریکا می توانسته تعهداتش را کاهش دهد.

بنابراین، در صورتی که برجام و حوداث پیرامون آن بر خلاف نگاه بخشی طرف غربی به صورت جامع و کامل در نظر گرفته شوند متوجه می شویم که ایران تخلفی در عمل به وعده های خود ذیل برجام نداشته و این طرف غربی بوده که به وعده های خود عمل نکرده است. با این نگاه، هر مذاکره ای برای حفظ برجام باید فقط ناظر به محقق کردن امتیازهای اقتصادی وعده داده شده به ایران در توافق و برطرف کردن موانع تحقق این وعده ها باشد نه دریافت امتیازات جدید از ایران.

ناگفته پیدا است کوتاه آمدن دولت ایران در برابر صورت بندی غرب از مسئله چیزی جز تکرار خسارت محض نخواهد بود. مسئله این نیست که آیا ایران با تمام شروط طرف مقابل چه در منطقه و چه درباره بندهای غروب برجام موافقت می کند یا خیر؛ تقریباً بدیهی است که دولت انشاءالله نه می خواهد و نه مجاز است که چنین توافقی کند، بلکه موضوع آن است که اگر کوچکترین نشانه ای در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد که ایران در پی تداوم فشارها، نهایتاً دست کم چندگام به عقب می نشیند، همین موضوع مهمترین دستاورد غرب از این مذاکرات خواهد بود.

طرفهای غربی و بویژه آمریکا اگر به این محاسبه برسند که انتهای کمپین فشار، عقب نشینی، هرچند مختصر، از ناحیه ایران است، راهبرد خود را مجدداً بر اساس همان محاسبات سابق مشخص خواهند کرد و چه بسا ممکن است تمام مشوق هایی که امروز غرب در برابر ایران قرار داده مجدداً از روی میز حذف و دوباره به کمپین فشار حداکثری تشدید شود.

این که تیم مذاکره کننده ایرانی بر اساس چه تاکتیکی بنا دارد مذاکرات را پیش ببرد در اختیار خود اوست و می تواند تاکتیک های متفاوتی در این زمینه مطرح باشد، اما مسئله بر سر معنا و نشانه راهبردی است که از این مذاکرات حاصل خواهد شد. در صورتی که همانند ماجرای برجام، طرف مقابل تصور کند با یک دستکاری محاسباتی و با یک فشار مقطعی می تواند عقب نشینی های راهبردی از ایران برداشت کند، همه چیز به پیش از 18 اردیبهشت 98 بازخواهد گشت: شرایطی که در آن ایران بدون چشمداشت امتیاز باید به محدودیت های مندرج در توافق پایبند باشد.

پرواضح است که چنین شرایطی نمی تواند برای مدت زمان زیادی دوام داشته باشد و طبق این قاعده که هیچ قرارداد برد-باخت ماندگار نیست، سرانجام به فروپاشی توافق منجر می شود. بر این اساس، اگر طرفی خواستار حفظ برجام است باید در شرایطی که طرف های دیگر به سمت خروج از توافق حرکت می کنند و ژست حفظ آن را به خود می گیرند، به سمت خروج حرکت کند تا با این ترفند اراده دیگران برای حفظ توافق و صدق نیت عمل به تعهدات مندرج در آن توافق را راستی آزمایی کرده و بدینوسیله بتواند گام موثری برای حفظ توافق بردارد، وگرنه ممکن است بدون آن که بخواهد به فروپاشی آن کمک کند.

متاسفانه برای طرف مقابل نیز امروزه مشخص شده است که دولت ایران با مسئله برجام تقریباً شبیه موضوعی حیثیتی برخورد می کند؛ به این معنا که دولت همه توانش را به کار گرفته تا خبری از خروج برجام و یا نشانه جدی از خروج ایران از برجام در میان نباشد. احتمالاً این از یک پیش فرض غلط درباره برجام نشات می گیرد؛ گروهی در دولت و یک جریان غربگرا در ایران تصور می کند که برجام حاصل انعطاف دولت وقت آمریکا به همراه اروپا در قبال موضوع هسته ای ایران است؛ و از همین روست که دولت و این جریان نمی خواهد از خیر آن انعطاف! بگذرد. اما مسئله اینجاست که در واقعیت، برجام نه محصول انعطاف، بلکه حاصل استیصال طرف غربی از ادامه کشمکش بر روی موضوع هسته ای ایران بود و چاره ای جز این نداشت که به توافقی با ایران دست یابد. غیرمعتبر بودن تهدید نظامی مشخصاً برای همگان عیان شده بود و تحریم ها نیز به اذعان شمار قابل توجهی از مقامات کاخ سفید که در کتاب های خاطراتشان و یا سخنرانی هایشان (مانند مصاحبه های اوباما و کری و شرمن) به آن اذعان شده در حال فروپاشی بود و آمریکا چاره ای جز دست یابی به توافق با ایران نداشت.

اگر دولت آقای روحانی همین پیش فرض خود را اصلاح کند به این نتیجه خواهد رسید که حتی اگر می خواهد برجام را حفظ کند، باید طرف مقابل به وضوح دریابد که ایران از برجام دل کنده و در صورتی که غرب به همه تعهداتش در برجام عمل نکند، ایران نیز به سرعت از آن خارج خواهد شد. در غیر اینصورت اگر ایران در مذاکرات پیش رو با اروپا اندک امتیازی در حوزه های مربوط به بندهای غروب برجام و یا مسائل منطقه ای و موشکی بدهد، نه تنها یک پیروزی برای آمریکاست بلکه همانطور که اعلام شد معنایی برای غرب تولید خواهد کرد که فشار به ایران نهایتاً جواب می دهد! و سرنوشت شکل گیری چنین محاسباتی برای دشمن از هم اکنون روشن است.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 18 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: par30pix.ir شناسه مطلب: 335

به "مشورتی به دولت آقای روحانی، برای حفظ برجام از برجام دل بکنید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مشورتی به دولت آقای روحانی، برای حفظ برجام از برجام دل بکنید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید