تشریح آسیب های عدم بازگشایی مدارس

به گزارش عکس پارسی، تهران (پانا) - معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی در نهمین نشست شورای راهبری سازمان آموزش وپرورش استثنایی ضمن تشریح دلایل بازگشایی تدریجی مدارس و استلزامات این بازگشایی گفت افت کیفیت آموزش، توسعه و تعمیق بی عدالتی و کاهش سلامت در تمامی ابعاد از آسیب های عدم بازگشایی مدارس است.

تشریح آسیب های عدم بازگشایی مدارس

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش وپرورش استثنایی، سید جواد حسینی در این نشست که با حضور اعضای شورای راهبری و حضور ویدئوکنفرانسی رؤسای ادارات استثنایی استان ها برگزار گردید با بیان اینکه آموزش وپرورش کارنامه موفقی در شرایط کرونا داشت، اظهار کرد: واکنش نظام تعلیم وتربیت و معلمان به شرایط کرونا بسیار سریع و خلاقانه بود و معلمان با جهاد آموزشی در این شرایط آموزش ها را ادامه دادند.

وی با بیان اینکه پروژه مهر آوردگاهی است که عیار مدیریتی در آن سنجیده می گردد، گفت: مهر پیشرو بسیار پیچیده است و یکی از پیچیدگی های آن حرکت تدریجی به سمت آموزش های حضوری است.

وی اضافه کرد: 18 ماه شرایط کرونایی موجب کوچ آموزش ها به سمت آموزش های مجازی شد و در سال نو ضمن تداوم آموزش های مجازی، بازگشت به فضای مدرسه هم به صورت تدریجی انجام خواهد شد. استراتژی اصلی آموزش وپرورش در مهرماه، بازگشایی مدارس به شکل تدریجی اقتضایی و ترکیبی است.

حسینی با تشریح چرایی انتخاب استراتژی بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس گفت: پژوهش های متعدد نشان می دهد نظام های تعلیم وتربیت دنیا در آموزش های مجازی با افت زیادی در یاددهی و یادگیری روبرو شدند.

وی با اشاره به مطالعات مرکز آنالیز های استراتژیک ریاست جمهوری در کشورمان گفت: مطالعات این مرکز نشان می دهد در ایام کرونا و آموزش های مجازی تنها 35 درصد دانش آموزان حضور کافی و آنلاین در فضای مجازی داشته اند.

وی اضافه کرد: بر اساس این مطالعات 33 درصد دانش آموزان فقط حضور کمی به جای حضور کیفی در آموزش های مجازی داشته اند و حضور مؤثری برای یادگیری تعمیق یافته نداشته اند و 33 درصد دانش آموزان هم کمتر از 5 ساعت در هفته از شاد استفاده نموده اند. در مجموع این مطالعه نشان می دهد تنها 24 درصد از دانش آموزان معتقدند آموزش های مجازی کیفیتی مانند آموزش های حضوری داشته است، 42 درصد دانش آموزان آموزش ها را در حد قابل قبول ارزیابی نموده اند و 33 درصد دانش آموزان آموزش های مجازی را ضعیف ارزیابی نموده اند.

وی توضیح داد: بر اساس نتایج این مطالعه از هر 4 دانش آموز 3 دانش آموز معتقدند آموزش های مجازی نتوانسته است کیفیت آموزش های حضوری را داشته باشد.

معاون وزیر با بیان اینکه مطالعات یونسکو و سازمان ملل نشان می دهد تحصیل 94 درصد از یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبرو شده است اظهار کرد: بر اساس این مطالعات 99 درصد دانش آموزان در کشورهای با عایدی میانه و کم تحت تأثیر شرایط منفی کرونا قرار گرفته اند. در مهر سال گذشته 110 کشور مدارس را تعطیل کردند که 550 میلیون یادگیرنده تحت تأثیر این تعطیلی قرار گرفتند.

وی با اشاره به نظرسنجی یونسکو تحت اسم بچه ها را نجات دهیم گفت: بر اساس این نظرسنجی که در بین دانش آموزان 11 تا 17 ساله 64 کشور دنیا اجرا شده است، از هر 10 نفر دانش آموز 8 نفر احساس نموده اند چیز کمی آموخته اند یا نیاموخته اند و 80 درصد احساس نموده اند برای یادگیری بامانع جدی روبرو بوده اند. نتایج تمام مطالعات نشان می دهد نظام یاددهی و یادگیری که اساس توسعه هر جامعه است با صدمه و لطمه جدی روبرو شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه تعطیلی مدارس موجب توسعه و تعمیق بی عدالتی شده است گفت: تعطیلی مدارس بیشترین آسیب را به قشر آسیب پذیر زده است زیرا آموزش های دیجیتال و فناورانه بیشترین آسیب را به قشر کم برخوردار زده است. معمولاً در خانواده های کم برخوردار، خانواده به علت کمبود سرمایه فرهنگی کمتر پشتیبان دانش آموز است.

وی با بیان اینکه مدرسه محیطی حفاظتی است و فقدان دسترسی به مدرسه برای قشر آسیب پذیر آسیب ها را رشد می دهد گفت: سواد بهداشتی در خانواده های کم برخوردار کم است و مدرسه می تواند جبران نماینده این سواد کم بهداشتی باشد. بسیاری از دانش آموزان کم برخوردار در مدارس شبانه روزی تحصیل می نمایند و تعطیلی این مدارس موجب عدم برخورداری دانش آموزان از مواد مغذی و افزایش سو تغذیه در بین دانش آموزان کم برخوردار شده است.

معاون وزیر با اشاره به آسیب های فضای مجازی و در خانه ماندن دانش آموزان بر سلامت های روانی آنان گفت: افزایش رفتاری های پرخاشگرانه، تغییر در اشتها، اختلال در خواب برهم ریختگی در نظم خانواده، افزایش تعارضات خانوادگی، پرخوری، کم تحرکی، قلدری، کاهش آستانه تحمل و عدم آموزش آداب معاشرت از جمله آسیب های در خانه ماندن دانش آموزان است

حسینی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد به سمت بازگشایی مدارس حرکت کنیم اظهار کرد: مطالعات مرکز آنالیز های استراتژیک ریاست جمهوری نشان داده است در 38 کشور دارای نرخ بالای مرگ ومیر و پیش از واکسیناسیون سراسری فقط 6 کشور مدارس را تعطیل نموده اند درحالی که 24 کشور در اوج موج دوم مدارس را تعطیل نکردند.

وی اضافه کرد: سازمان دنیای بهداشت و یونیسف مشترکاً از مقامات کشورهای دنیا خواسته اند بازگشایی مدارس را با رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کار خود قرار دهند.

وی توضیح داد: هیچ مطالعه ای و مستندی در دنیا منتشر نشده است که ثابت کند بازگشایی مدارس در پاندمی کووید 19 مؤثر بوده و یا مؤثر نبوده است اما مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد نرفتن به مدارس موجب آسیب های فراوانی شده است.

وی با بیان اینکه علی رغم ضرورت بازگشایی مدارس هنوز جامعه و پروتکل های بهداشتی برای این بازگشایی به صورت کامل مهیا نیست اظهار کرد: در پارادایم نو و مهر پیشرو باید آموزش ها ترکیبی باشد و این موضوع بسیار سختی است زیرا احتیاج به قانع کردن جامعه، خانواده و دانش آموزان دارد و بعلاوه خود شرایط کرونا هم مبهم است و آینده آن نامشخص است.

معاون وزیر در ادامه با بیان اصولی که باید در بازگشایی مدارس رعایت گردد گفت: بازگشایی مدارس به صورت تدریجی است و تدریجی بودن به مفهوم این است که از اول مهر نه مدارس صددرصد حضوری است و نه صددرصد مجازی بلکه بر اساس اطلس یادگیری آموزش ها ترکیبی خواهد بود. آموزش ها باتوجه به شرایط منطقه، مدرسه، کلاس و پایه اقتضایی است و تفویض اختیار به شورای مدرسه و منطقه شده است تا در مورد نوع آموزش با تقدم ذاتی سلامت بر همه امور تصمیم بگیرند.

وی از ابلاغ 500 میلیاردی سرانه بهداشتی مدارس اطلاع داد و گفت: واکسیناسیون 90 درصد معلمان انجام گرفته است و دانش آموزان استثنایی بالای 17 سال و تمامی خانواده های دانش آموزان استثنایی در اولویت واکسیناسیون قرار گرفته اند.

جانشین وزیر در طرح راهنمایی با بیان اینکه طرح راهنمایی در راستای تأمین تجهیزات دیجیتالی مورداحتیاج دانش آموزان کم برخوردار با جدیت پیگیری می گردد گفت: یکی از جلوه های عدالت، تأمین فرصت های آموزشی با رویکرد عدالت ترجیحی و برخوردار از امکانات دیجیتالی است و طرح راهنمایی با همین رویکرد در حال پیگیری است.

حسینی در ادامه گفت: باید از تجارب دو سال گذشته نهایت بهره را در امسال برد و استفاده از شاد همچنان با جدیت پیگیری گردد. باید در فرصت به جامانده تمام موانع استفاده دانش آموزان استثنایی در شاد مرتفع گردد و مناسب سازی های لازم صورت گیرد.

وی در سرانجام با بیان اینکه در مهر جاری در 4 محور 10 شاخص باید محقق گردد گفت: تأمین معلم برای تمامی کلاس ها، وجود مدیر و معاون در تمام مدارس، وجود برنامه عملیاتی و اطلس یادگیری در تمام مدارس، رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام مدارس، ثبت نام همه دانش آموزان، توزیع کتب بین همه دانش آموزان، سنجش تمامی دانش آموزان بدو ورود به دبستان، دسترسی همه دانش آموزان به امکانات دیجیتالی، صدور ابلاغ برای تمامی معلمان و واکسینه شدن همه معلمان شاخص های است که در محورهای کلاس، مدرسه، دانش آموز و معلم باید اجرایی گردد.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 27 شهریور 1400 بروزرسانی: 27 شهریور 1400 گردآورنده: par30pix.ir شناسه مطلب: 1747

به "تشریح آسیب های عدم بازگشایی مدارس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تشریح آسیب های عدم بازگشایی مدارس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید